image1 image2 image3
image4 image5 image6
image7 image8 image9

ATH logo

Decyzją Komisji Certyfikującej oceniającej aplikacje I edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” kierunek Transport uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. W ocenie ekspertów reprezentujących środowisko akademickie, gospodarcze oraz eksperta działającego w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego kierunek Transport prowadzony jest zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym.

Pozytywna decyzja Komisji stanowi dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanym kierunku studiów koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców.
W tej ocenie kierunek Transport (studia I stopnia) prowadzony na Wydziale Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uzyskał maksymalną liczbę punktów rankingowych. Biorąc pod uwagę liczbę przyznanych punktów oraz nowatorskie i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny kierunek uzyskał dodatkowe wyróżnienie jakim jest Certyfikat Nadzwyczajny „Laur innowacji”.

Uroczystość wręczenia nadanych certyfikatów odbyła się podczas Gali Finałowej Programu w dniu 16 marca 2016 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów w Warszawie. Certyfikaty z rąk organizatorów odebrał Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu dr hab. inż. Andrzej Maczyński prof. ATH.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej http://www.studiazprzyszloscia.pl/glowna