image1 image2 image3
image4 image5 image6
image7 image8 image9

ATH logo

Bezpieczeństwo cyfrowe - czyli jak chronić swoje pieniądze i dane przed hakerami


 

 Bezpieczeństwo cyfrowe 
- czyli jak chronić swoje pieniądze i dane przed hakerami
 

 

mBank Bielsko-Biała i Wydział Zarządzania i Transportu ATH zapraszają studentów i pracowników naukowych 
na wyjątkową prelekcję pt. „Bezpieczeństwo cyfrowe – czyli jak chronić swoje pieniądze i dane przed hakerami”.

Prelegenci: Piotr Derlecki (Specjalista ds. bezpieczeństwa), Adam Siwirski (Cyber Rescu)
Data: 27-11-2019 r. (środa), Godz. 11:30
Miejsce: Akademia Techniczno-Humanistyczna, Budynek L, Sala L323

Do zobaczenia!

Projekt "Opracowanie prototypu platformy prognozowania i monitorowania zanieczyszczeń powietrza"

Konferencja PRZEMYSŁ 4.0 – WYZWANIA I ROZWIĄZANIA DLA MARKETINGU I ZARZĄDZANIA - SZCZYRK 2019

 

     

Wydział Zarządzania
i Transportu

Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

Wydział Zarządzania

Akademii Górniczo-Hutniczej
im. St. Staszica w Krakowie

 

Wydział Informatyki
i Zarządzania

Politechniki Wrocławskiej

 

 Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Politechniki Śląskiej

 

przy współudziale:

Katedry Marketingu i Logistyki 
Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” (Ukraina),

 

Wydziału Ekonomii i Zarządzania Grodnieńskiego

Uniwersytetu Państwowego im. J. Kupały (Białoruś)

 

ZAPRASZAJĄ NA:

 XI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 

PRZEMYSŁ 4.0 – WYZWANIA I ROZWIĄZANIA DLA MARKETINGU I ZARZĄDZANIA

 

Szczyrk, 28-30 listopada 2019 r.

 

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania zarówno w przedsiębiorstwach, jak i organizacjach. Zakres tematyczny konferencji, której X edycji odbyło się pod nazwą –WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZADZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM, obejmuje koncepcje metodyczne oraz rozwiązania praktyczne ukierunkowane na wzrost efektywności systemów i procesów zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem towarzyszących nam obecnie zmian wynikających z rewolucji 4.0.

Prace i dyskusje będą się odbywać w sesjach plenarnych obejmujących następujące obszary tematyczne:

  -   problemy zarządzania w dobie nowych technologii,

  -   marketing wartości oraz kształtowanie elementów marketingu-mix w erze cyfrowej,

  -   menedżer 4.0 – kompetencje, wiedza i umiejętności,

  -   Internet ludzi, Internet rzeczy, Internet usług, Internet danych – zmiany uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw.

 

https://www.wzit.ath.bielsko.pl/index.php/pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje/434-konferencja-przemysl-4-0-wyzwania-i-rozwiazania-dla-marketingu-i-zarzadzania

 

XXII Konferencja naukowa: OBSZAR POLSKI EUROPEJSKICH RYNKÓW UBEZPIECZENIOWYCH A.D. 2019

Wydział Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej jako jeden z Organizatorów i Partnerów wraz z gospodarzem tegorocznej Konferencji – Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Izbą Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka i Stowarzyszeniem Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. "ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - ROLA UBEZPIECZEŃ", która odbędzie się 20. listopada 2019 roku w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3.

XXII Konferencja naukowa: OBSZAR POLSKI EUROPEJSKICH RYNKÓW UBEZPIECZENIOWYCH A.D. 2019

Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy 2019