image1 image2 image3
image4 image5 image6
image7 image8 image9

ATH logo

Pani Prof. Irena Jędrzejczyk członkiem Kapituły X JUBILEUSZOWEJ EDYCJI KONKURSU „GAZETY BANKOWEJ” - Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa & Ubezpieczeniowy Menedżer Roku

Znalezione obrazy dla zapytania: prof. Irena Jędrzejczyk

 Od 10-ciu lat „Gazeta Bankowa”, jako ważne forum wymiany myśli i wiedzy środowisk finansowych w Polsce, ogłasza Konkurs na Najlepszego Menedżera i na Najbardziej Przyjazną Firmę w Ubezpieczeniach.

            W tym roku, jak również we wcześniejszych edycjach do Kapituły Konkursu zaproszona została pani profesor Irena Jędrzejczyk reprezentując krajowe środowiska naukowe, których polem badawczym jest zarządzanie ryzykiem. Pani profesor Irena Jędrzejczyk jest pracownikiem Katedry Zarządzania, Wydział Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz pełni honorową funkcję vice prezesa Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w Warszawie. 

Pełny skład Kapituły Konkursowej przedstawiał się następująco:

Rzecznik Finansowy RP – Minister, pan prof. dr hab. Mariusz Golecki
Środowisko akademickie i ubezpieczeniowe – pani prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk, Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania i Transportu, ATH Bielsko-Biała
Przedstawiciel Wydawcy – prezes, z-ca Redaktora Naczelnego pan Stanisław Koczot
Środowisko prawnicze – pani dr Marzanna Lament, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Radom
Bankowy Fundusz Gwarancyjny – Prezes , pan Andrzej Nużyński
Grupa Medialna „Fratria” – członek Zarządu, pan Henryk Uzdrowski
Gazeta Bankowa – Redaktor Naczelny, pan Mariusz Wośko
Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych – Prezes, pan Łukasz Zoń

Głosami Kapituły Konkursu miano „Ubezpieczeniowego Menedżera 2019” otrzymał Andrea Simoncelli, prezes Generali Polska.

            Za najbardziej „Przyjazną Firmę Ubezpieczeniową 2019” w Dziale I (ubezpieczenia na życie) uznano firmę Unum Życie TUiR S.A., drugie miejsce zajęła Grupa AXA, trzecie miejsce przypadło Nationale-Nederlanden.

            W dziale ubezpieczeń komunikacyjnych (Dział II grupa 3 i 10) zwycięstwo odniosła firma Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, przed Grupą AXA i Avivą Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA.

            Natomiast w Dziale II (ubezpieczenia poza Grupą 3 i 10) – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe, z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych – pierwsze miejsce zajęła spółka PKO Ubezpieczenia SA, drugie – Santander Aviva Ubezpieczenia, a trzecia – Europa Ubezpieczenia.

Przerwa świąteczna 2019

W dniach
od 23.12.2019r. do 06.01.2020r.

Dziekanat studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych

będzie nieczynny

Godziny pracy dziekanatu w dniu 31.10.2019

Dziekanat Wydziału Zarządzania i Transportu w dniu 31.10.2019 r. (czwartek) czynny do godz. 12.00

Zmiana godzin przyjęć Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Mirosława Dzienia, prof. ATH

Z terminu 24.09.2019 r. na 23.09.2019 r. tj. poniedziałek godz. 9.30 - 11.00.

Podziękowania

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi przez nową Ustawę o szkolnictwie wyższym z dniem 30 września 2019 roku kończy się skrócona kadencja władz Wydziału. W związku z tym chciałem podziękować wszystkim Pracownikom Wydziału i studentom za 7 lat, mam nadzieję obustronnie owocnej, współpracy. Szczególne podziękowania kieruję do moich najbliższych współpracowników – prodziekanów Wydziału, kierowników Katedr, członków Rady Wydziału oraz pracowników administracji wydziałowej.

W okresie ostatnich dwóch kadencji dużo udało się nam załatwić. Wiele z naszych działań spotykało się ze wsparciem ze strony władz Uczelni, w tym władz rektorskich oraz Senatu, za co także dziękuję. Wyrażam podziękowania za współpracę władzom pozostałych wydziałów ATH oraz pracownikom administracyjno-technicznym Uczelni.

Wszystkim Państwu, Pracownikom i Studentom Wydziału Zarządzania i Transportu życzę, aby nadchodzący czas, pełen nowych wyzwań, okazał się dobrym okresem w historii Uczelni i Wydziału. Mam nadzieję, że obawy, które mogą nam obecnie towarzyszyć, nie spełnią się, natomiast otworzy się przed Państwem wiele nowych możliwości.

 

                                                                              dr hab. inż. Andrzej Maczyński, prof. ATH

                                                                             Dziekan Wydziału Zarządzania i Transportu

Godziny przyjęć Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia

Godziny przyjęć Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Mirosława Dzienia, prof. ATH w związku z urlopem zostały ustalone na następujące terminy: 06.08.2019 r., 03.09.2019 r., 10.09.2019 r., 24.09.2019 r. w godzinach od 9.30 – 11.00