image1 image2 image3
image4 image5 image6
image7 image8 image9

ATH logo

Pracownicy Wydziału

   

DZIEKANAT

KIEROWNIK:
 lic. Ewa Mroczkowska
PRACOWNICY:
 
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

mgr inż. Jolanta Dyczek

mgr Agnieszka Ramza

lic. Ewa Mroczkowska

Sylwia Iskierka

Alicja Marcak

 

33 8279 207, L 202

33 8279 223, L 203

33 8279 207, L 204

33 8279 223, L 203

33 8279 223, L 203

 

 

KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH
i SPOŁECZNYCH

KIEROWNIK:
prof. ATH dr hab. Ireneusz Jeziorski
Sekretariat
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

lic. Zofia Czarnota

33 8279 339, B 305

 
PRACOWNICY:
 
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

prof. ATH dr hab. Ireneusz Jeziorski

prof. ATH dr hab. Jan Burzyński

prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień

prof. ATH dr hab. Dariusz Michalski

dr Aneta Bąk-Szołucha

dr inż. Beata Bieńkowska

dr Agnieszka Czerwińska-Lubszczyk

dr Dominika Dusza

dr inż. Sylwia Gąsiorek-Madzia

dr Jakub Jonkisz

dr Marcin Korzewski

dr Łukasz Kubisz-Muła

dr Grażyna Musialik

dr Katarzyna Piątek

mgr Paweł Piecuch

dr Joanna Wróblewska-Jachna

mgr Agnieszka Zielińska

33 8279 306, B 44

33 8279 315, B 302

33 8279 315, B 302

33 8279 315, B 302

33 8279 306, B 44

33 8279 215, B 303

33 8279 215, B 304

33 8279 215, B 304

33 8279 215, B 303

33 8279 215, B 301

33 8279 306, B 44

33 8279 306, B 44

33 8279 215, B 303

33 8279 306, B 43

33 8279 215, B 303

33 8279 306, B 43

33 8279 215, B 304

  

KATEDRA TRANSPORTU

KIEROWNIK:
prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński
Sekretariat
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

Alina Kolarz

mgr inż. Marcin Macher

33 8279 289, A 111

33 8279 269, A 110

PRACOWNICY:
 
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

prof. ATH dr hab. inż. Krzysztof Brzozowski

prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński

prof. ATH dr hab. inż. Mykola Pidgurskyi

prof. ATH dr hab. inż. Marek Szczotka

dr inż. Mariusz Kubański

dr inż. Jerzy Płosa (urlop)

dr inż. Artur Ryguła

mgr Agnieszka Grabara

mgr inż. Marcin Honkisz

mgr inż. Justyna Sordyl

mgr inż. Wiktoria Loga

33 8279 285, A 113

33 8279 289, A 111

33 8279 177, B 42

33 8279 177, B 42

33 8279 285, A 113

33 8279 285, A 113

33 8279 269, A 110

33 8279 269, A 110

33 8279 269, A 110

33 8279 269, A 110

33 8279 269, A 110

  

KATEDRA MODELOWANIA
KOMPUTEROWEGO

KIEROWNIK:
prof. dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik
Sekretariat
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

mgr Joanna Sala

33 8279 340, A 115

PRACOWNICY:
 
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

prof. dr hab. n.t. Iwona Adamiec-Wójcik

prof. dr hab. n. t. Stanisław Wojciech

prof. ATH dr hab inż. Andrzej Nowak

prof. ATH dr hab. inż. Lucyna Brzozowska

prof. ATH dr hab. inż. Łukasz Drąg

dr Jarosław Jabłonka

mgr inż. Leonard Grinke

mgr inż. Katarzyna Wita

mgr inż. Krzysztof Czakon

33 8279 340, A 115A

33 8279 340, A 118

33 8279 340, A 118

33 8279 305, B 41

33 8279 221, A 106

33 8279 221, A 106

33 8279 221, A 106

33 8279 305, B 41

33 8279 221, A 106

 

KATEDRA ZARZĄDZANIA

p.o. KIEROWNIK:
dr Marcin Jakubiec
Sekretariat
Imię i Nazwisko Telefon, pokój
mgr Edyta Trzopek

33 8279 231, A 123

PRACOWNICY:
 
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik

prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk

dr inż. Grzegorz Biesok

dr inż. Leszek Bylinko

dr inż. Paulina Gajewska

dr inż. Jolanta Wyród-Wróbel

dr Marcin Jakubiec

mgr inż. Dariusz Owsiak

mgr inż. Barbara Słowiak

dr hab. Agnieszka Barcik, Profesor Uczelni

dr Piotr Dziwiński

mgr Andrzej Szemla

33 8279 231, A 123

33 8279 231, B 309

33 8279 230, A 108

33 8279 401, A 119

33 8279 230, A 108

33 8279 230, A 108

33 8279 231, A 121

33 8279 401, A 119

33 8279 230, A 108

33 8279 220, A 203

33 8279 220, A 203

33 8279 231, A 204

 

KATEDRA MARKETINGU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KIEROWNIK:
prof. ATH dr hab. Katarzyna Żyminkowska
Sekretariat
Imię i Nazwisko Telefon, pokój
mgr Edyta Trzopek

33 8279 231, A 123

PRACOWNICY:
 
Imię i Nazwisko Telefon, pokój

prof. ATH dr hab. Katarzyna Żyminkowska

prof. ATH dr hab. Janusz Klisiński

dr inż. Irena Szewczyk

dr inż. Ewa Lipianin-Zontek

dr inż. Zbigniew Zontek

dr inż. Irena Dudzik-Lewicka

dr Honorata Howaniec

dr inż. Aneta Madyda

mgr Dorota Lorenc

33 8279 420, B 333

33 8279 231, A 204

33 8279 335, B 306

33 8279 335, B 306

33 8279 335, B 306

33 8279 334, B 331

33 8279 333, B 330

33 8279 334, B 331

33 8279 231, B 308, B 308A