Kierunek – Socjologia

Dla kogo socjologia?

 

Dla osób ciekawych świata, dla twórczych, kreatywnych umysłów. Jesteśmy dla wszystkich, którzy chcieliby zdobyć praktyczne umiejętności analizy i interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie przy użyciu metod naukowych i najnowszych technologii. Jesteśmy również dla tych, którzy poszukują nieszablonowych rozwiązań codziennych, jak i zawodowych problemów. Kierunek ten daje szerokie możliwości wykonywania pracy na stanowiskach wymagających wiedzy z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej lub zarządzania zasobami ludzkimi.

Specjalności

Na kierunku Socjologia kształcimy studentów na studiach I stopnia, profil praktyczny (studia w trybie stacjonarnym).
Absolwenci studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata. W trakcie studiów zdobywają ogólną wiedzę o funkcjonowaniu świata społecznego umożliwiającą wyjaśnianie zjawisk i procesów społecznych oraz wiedzę szczegółową dotycząca sposobów posługiwania się zarówno tradycyjnymi jak i nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych, z zastosowaniem programów komputerowych. Absolwenci kierunku są również przygotowani do prowadzenia podstawowych prac analitycznych o charakterze badawczym, a także zastosowania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów społecznych.

Komunikacja społeczna i nowe media
Proponowana specjalność to zakres wiedzy o procesach tworzenia świata, konstruowania własnego środowiska wizualnego i komunikowania się dzięki współczesnym mediom. Specjalność KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I NOWE MEDIA wyposaża studentów w umiejętność projektowania komunikacji werbalnej i niewerbalnej, szczególnie komunikacji pomiędzy ludźmi wywodzącymi się z różnych grup, kultur i subświatów. Absolwenci tej specjalności podczas zajęć nabywają m.in. kompetencje umożliwiające analizowanie procesów komunikacyjnych zachodzących w różnych kontekstach społecznych, poznają mechanizmy działania mass mediów i reklamy, a także uczą się przygotowywać kampanie z zakresu działań komunikacyjnych PR. Są przygotowani do pracy w instytucjach publicznych, prywatnych i non profit, łącząc wiedzę socjologiczną z kompetencjami kluczowymi w realiach społeczeństwa informacyjnego i praktycznymi zastosowaniami wiedzy socjologicznej w zakresie komunikacji społecznej (reklama, wizualizacja, socjotechnika, marketing społeczny i polityczny, działania z zakresu PR) i w zakresie nowych mediów.

Plany studiów obowiązujące od 2019/2020:

Program studiów stacjonarnych

Efekty uczenia się

Praktyka zawodowa

Socjologia organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi
Specjalność SOCJOLOGIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI to specjalność która łączy w sobie zarówno wiedzę z zakresu socjologii, jak i zarządzania. Absolwenci tej specjalności uczą się jak skutecznie przewodzić, zarządzać, motywować czy kierować. Ponadto uzyskują umiejętności i kompetencje w zakresie psychospołecznych uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji interpersonalnej, w tym negocjacji i rozwiązywania konfliktów oraz złożonego procesu rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników w różnego typu organizacjach i przedsiębiorstwach, w szczególności w przedsiębiorstwach międzynarodowych, organizacjach i instytucjach publicznych i non-profit, a także w szkolnictwie podstawowym i średnim oraz instytucjach kultury.