Kierunek – Analityka i komunikacja w biznesie

Dla kogo analityka i komunikacja w biznesie?

 

Wyjątkowe studia dla wyjątkowych kandydatów – specjalnie dla Was oferujemy prawdziwie interdyscyplinarne podejście łączące w sobie to, co najlepsze z różnych obszarów naukowych: od socjologii, psychologii po ekonomię i finanse. Wybierając ten kierunek zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne związane z analizą zjawisk społeczno-gospodarczych, które dadzą Ci w przyszłości szerokie możliwości wykonywania pracy na stanowiskach wymagających kompetencji z zakresu analizy, diagnostyki, doradztwa oraz komunikacji.

O kierunku

Na kierunku Analityka i komunikacja w biznesie kształcimy studentów na studiach I stopnia, profil praktyczny (studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym – 3 letnie licencjackie).

Absolwenci studiów I stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata. W trakcie studiów zdobywają wiedzę oraz szereg umiejętności praktycznych związanych z szeroko pojmowaną analizą zjawisk społeczno-gospodarczych, w tym umiejętności z zakresu analizy ryzyka, analizy finansowej, analizy opinii publicznej, statystycznej obróbki danych czy też obsługi programów komputerowych w biznesie. Absolwent umie diagnozować zachodzące w różnych kontekstach procesy komunikacyjne, a także potrafi konstruować efektywną politykę komunikacyjną organizacjach różnego typu. Ponadto absolwenci kierunku są przygotowani i wyposażeni w umiejętności wnikliwej analizy zjawisk społeczno-gospodarczych za pomocą odpowiednich narzędzi socjologicznych i finansowych.

Analityka i komunikacja w biznesie to kierunek o profilu praktycznym, stanowiący unikatową, interdyscyplinarną formę kształcenia. Studenci kształcący się na tym kierunku będą zdobywać wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nauk społecznych: socjologii oraz ekonomii i finansów – w programie studiów znajdują się takie przedmioty jak: komunikacja społeczna, psychologia społeczna, mikro i makroekonomia, psychologia w biznesie, wprowadzenie do finansów, elementy socjotechniki czy finanse przedsiębiorstw. Dzisiejszy globalny świat to miejsce, w którym ceni się skuteczną i umiejętną analizę oraz wysokie kompetencje komunikacyjne. Żeby rozumieć świat i skutecznie odnaleźć się w tak zmiennej i płynnej rzeczywistości społecznej, czy też na współczesnym globalnym rynku pracy, warto umieć planować, szacować, oceniać i przede wszystkim odpowiednio komunikować się w przestrzeni międzyludzkiej.